Lux

Welke gegevens verwerkt restaurant LUX?

Persoonsgegevens worden verwerkt op het moment dat u deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij het versturen van een e-mail, of bij het versturen van het online reserveringsformulier. Persoonsgegevens worden binnen een beveiligde omgeving opgeslagen en enkel gedeeld met bevoegde mederwerkers van restaurant LUX. Persoonsgegevens worden onder geen beding gedeeld met derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor gegeven heeft of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Reserveringen worden na 60 dagen geanonimiseerd.

Geanonimiseerde data wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan deze website. Deze data wordt niet verzameld indien uw browser 'Do Not Track' aan heeft staan. Geanonimiseerde data wordt vergaard door Matomo, programmatuur die volledig in ons eigen beheer is. Ook geanonimiseerde data wordt niet gedeeld met derden.

Zowel persoonsgegevens als geanonimiseerde data worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen binnen Nederland, op systemen die enkel door restaurant LUX gebruikt en beheerd worden. Derden hebben hiertoe geen toegang.

Op bovenstaande geldt één uitzondering: in sommige gevallen kan restaurant LUX u een SMS sturen ter herinnering aan uw reservering. Bijvoorbeeld als uw reservering enige tijd geleden is gemaakt. Dit bericht wordt verstuurd door de Nederlandse SMS gateway provider MessageBird. In een dergelijk geval wordt alleen uw telefoonnummer gedeeld en verwerkt. Restaurant LUX heeft een verwerkingsovereenkomst met MessageBird. Na het versturen van het bericht wordt uw telefoonnummer en het bericht verwijderd bij MessageBird.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die betrekking hebben op uw persoon. Indien u dit recht wilt uitoefenen, dan kunt u uw verzoek richten aan privacy@restaurantlux.nl.

U kunt eventueel deze public key gebruiken om uw bericht te versleutelen. De bijbehorende fingerprint is

1FD3 4086 2A8E DEE0 D27D 9473 9EC4 91ED 1C73 C574